Serviceabonnementen

Serviceabonnementen

Van Zessen Financiële Diensten staat voor transparantie.

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Voorheen werden wij beloond op basis van ‘’provisie’’.
Deze provisievergoeding werd bijna altijd verwerkt in de prijs van het financiële product.

Sinds januari 2010 werken wij al bij de advisering van hypotheken en aanvullingen op pensioenen op basis van een uurtarief.
Alleen op schadeverzekeringen, zoals uw inboedel- woonhuis, auto- en bijvoorbeeld rechtsbijstandverzekering werden wij nog op basis van provisie beloond.

Medio 2013 zijn wij van deze werkwijze afgestapt en bieden wij al onze diensten zonder provisie (=netto) aan. De kosten van onze werkzaamheden zijn hierdoor alleen nog te voldoen via een uurtarief, een serviceabonnement of een combinatie hiervan. Gemiddeld ontvingen wij van de financiële instellingen tussen de 20% – 35% provisie. Dit is dan ook het percentage waarmee uw (lopende) verzekeringen verlaagd kunnen worden. Voor een gemiddeld verzekeringspakket betekent dit al snel € 30,- per maand goedkoper.

U betaalt dus voortaan een premie aan de financiële instelling voor het risico dat u loopt, denk aan brand-, water-, diefstal- of een aansprakelijkheidsschade.
Los daarnaast betaald u een premie voor een serviceabonnement waarin onze dienstverlening is gewaarborgd.

Gezien onze brede kennis en ervaring bieden wij verschillende abonnementen aan. Hierdoor betaalt u voor de service die u afneemt. U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:

  • Schade – Voor al uw schadeverzekeringen en eventuele schades
  • Levensverzekeringen en bancair – Voor al uw levensverzekeringen en bancaire producten
  • Hypotheek – Hiermee regelt u de continue bewaking van uw hypotheek en voorkomt u vervelende verrassingen achteraf
  • Financiële planning – Dit is ons meest exclusieve abonnement. U krijgt een eigen digitale omgeving, waarbij u real-time de gevolgen van pensioen, vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in beeld heeft.

Wanneer u meerdere abonnementen kiest, is er een flinke korting van toepassing. Wanneer u alle abonnementen met elkaar combineert dan is de totaalprijs € 34,66 inclusief assurantiebelasting en BTW. Hiermee heeft u dan ook één aanspreekpunt voor alle eerder genoemde diensten.

Doorgaans betaalt u dit bedrag elders om alleen uw schadeverzekeringen te onderhouden. Een schade abonnement begint overigens bij € 12,10 per maand!

Betaalwijze en duur abonnement

Maandelijks worden de serviceabonnementen door middel van een automatische incasso geïncasseerd. De minimale duur van een serviceabonnement bedraagt één jaar. Hierna kunt u het serviceabonnement dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Het serviceabonnement kan tussentijds altijd worden aangepast. Zodra wij een serviceabonnement overeenkomen ontvangt u een abonnementen overeenkomst waarin onder andere de wederzijdse rechten en plichten staan beschreven en de prijs van het (combinatie) abonnement staat vermeld.

De zorg na de aanschaf van een financiëel product

Bij zorgvuldig advies zal een adviseur u ook na het afsluiten helpen bij het realiseren van uw doelstellingen.
Hij doet dit door de vermogensopbouw te volgen en regelmatig de haalbaarheid van de doelstelling te evalueren.

Het betekent ook dat er regelmatig contact wordt gezocht om te controleren of uw doelstellingen en situatie nog ongewijzigd zijn.
Nazorg is een belangrijk onderdeel van onze totale dienstverlening.

Wat moet u zelf doen?

Omgekeerd is het ook belangrijk dat u zelf ons op de hoogte brengt van belangrijke veranderingen. Als uw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding, scheiding, ontslag of een grote erfenis, dan heeft dit ook consequenties voor uw financiële situatie.

Bij veranderingen in uw doelstellingen of financiële positie is het verstandig contact op te nemen met uw adviseur.
Ook kan informatie die u van de aanbieder van uw financiële product krijgt aanleiding zijn om opnieuw met ons te praten.

Op tijd reageren

Het belang van nazorg is in de visie van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) groot. De gedachte hierachter is dat niet alleen een goed initieel advies, maar juist ook voldoende nazorg daarna teleurstelling en/of financiële ingrijpende gevolgen bij veel relaties kan voorkomen of beperken. Nazorg maakt het namelijk mogelijk om tijdig in te grijpen als dat nodig is. Wij als adviseur zijn hiervoor, door kennis over uw persoonlijke situatie, de aangewezen persoon.

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u advies over welk serviceabonnement het beste bij u past?

Contact