Serviceabonnementen

Serviceabonnementen

Van Zessen Financiële Diensten staat voor transparantie.

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Voorheen werden wij beloond op basis van ‘’provisie’’.
Deze provisievergoeding werd bijna altijd verwerkt in de prijs van het financiële product.

Sinds januari 2010 werken wij al bij de advisering van hypotheken en aanvullingen op pensioenen op basis van een uurtarief.
Alleen op schadeverzekeringen, zoals uw inboedel- woonhuis, auto- en bijvoorbeeld rechtsbijstandverzekering werden wij nog op basis van provisie beloond.

Sinds 2013 is het voor al onze diensten mogelijk om zonder provisie (=netto) te werken. De kosten van onze werkzaamheden zijn hierdoor alleen nog te voldoen via een uurtarief, een serviceabonnement, provisie of een combinatie hiervan. Gemiddeld ontvangen wij van de financiële instellingen tussen de 20% – 25% provisie. Dit is dan ook het percentage waarmee uw (lopende) verzekeringen verlaagd kunnen worden. Voor een gemiddeld verzekeringspakket betekent dit al snel € 20,- per maand goedkoper.

Afhankelijk van uw situatie zullen wij een advies uitbrengen.

Gezien onze brede kennis en ervaring bieden wij verschillende abonnementen aan. Hierdoor betaalt u voor de service die u afneemt. U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:

  • Schade – Voor al uw schadeverzekeringen en eventuele schades
  • Hypotheek – Hiermee regelt u de bewaking van uw hypotheek en voorkomt u vervelende verrassingen achteraf
  • Financiële foto – Hiermee heeft u inzicht in de gevolgen van pensioen, vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Betaalwijze en duur abonnement

Maandelijks worden de serviceabonnementen door middel van een automatische incasso geïncasseerd. De minimale duur van een serviceabonnement bedraagt één jaar. Hierna kunt u het serviceabonnement dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Het serviceabonnement kan tussentijds altijd worden aangepast. Zodra wij een serviceabonnement overeenkomen ontvangt u een abonnementen overeenkomst waarin onder andere de wederzijdse rechten en plichten staan beschreven en de prijs van het (combinatie) abonnement staat vermeld.

De zorg na de aanschaf van een financieel product

Het advies over een financieel product, zoals een hypotheek, levensverzekering, lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering is tijdsgebonden. Het advies is gebaseerd op uw wensen, doelstellingen en de situatie op het moment van afsluiten van het financiële product. In de loop van tijd kunnen zich naast wijzingen in de persoonlijke situatie namelijk tal van andere wijzigingen voordoen, zoals in de wetgeving, marktbrede wijzigingen of wijzingen op productniveau.

Om financiële producten passend te houden aan de wensen en doelstellingen is nazorg van essentieel belang en zelfs in de wet vastgelegd (Artikel 4:20 WFT)

Wij bieden onze relaties voor het uitvoeren van de nazorg twee mogelijkheden aan:
– De variant waarin er op uurtarief wordt betaald voor nazorg
– De variant waarin nazorg in een maandelijks abonnement wordt verzorgd

Nazorg is een belangrijk onderdeel van onze totale dienstverlening.

Wat moet u zelf doen?

Omgekeerd is het ook belangrijk dat u zelf ons op de hoogte brengt van belangrijke veranderingen. Als uw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding, scheiding, ontslag of een grote erfenis, dan heeft dit ook consequenties voor uw financiële situatie.

Bij veranderingen in uw doelstellingen of financiële positie is het verstandig contact op te nemen met uw adviseur.
Ook kan informatie die u van de aanbieder van uw financiële product krijgt aanleiding zijn om opnieuw met ons te praten.

Op tijd reageren

Het belang van nazorg is in de visie van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) groot. De gedachte hierachter is dat niet alleen een goed initieel advies, maar juist ook voldoende nazorg daarna teleurstelling en/of financiële ingrijpende gevolgen bij veel relaties kan voorkomen of beperken. Nazorg maakt het namelijk mogelijk om tijdig in te grijpen als dat nodig is. Wij als adviseur zijn hiervoor, door kennis over uw persoonlijke situatie, de aangewezen persoon.

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u advies over welk serviceabonnement het beste bij u past?

Contact