U wilt inzicht in uw financiële positie

Alles goed geregeld voor uw oudedagsvoorziening? Voor uw nabestaanden bij een eerder overlijden? Of wanneer u of uw partner langdurig ziek wordt?

Wij geven u inzicht in uw financiële situatie en stellen samen met u een financieel plan op.
Hiermee zorgen we voor financiële rust, nu én later!

Gratis kennismakingsgesprek Online Financiële inzichttool

Alles goed geregeld voor nu en in de toekomst

Hoe staat u er financieel voor als u de pensioenleeftijd bereikt? Wat zijn de financiële gevolgen als uw partner overlijdt? Heeft u nog voldoende inkomen als u (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt? Welke gevolgen heeft (langdurige) werkeloosheid op uw huidige én toekomstige financiële positie?

Dit zijn allemaal serieuze vraagstukken die u mogelijk een onrustig gevoel kunnen geven. Tenzij… u een helder beeld heeft van uw financiële situatie voor nu en in de toekomst, als een van deze gebeurtenissen zich toch  onverhoopt voordoet. De tijd hébben en némen is in dit geval uw grootste vriend!

Van Zessen brengt uw financiële situatie in kaart aan de hand van een financiële foto. Hiermee geven wij u inzicht in de gevolgen van pensioen, vroegtijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Financiële foto:

vanaf  € 600,-

  • Inzicht in uw inkomen op pensioendatum
  • Inzicht in uw inkomen bij een overlijden
  • Inzicht in uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • We bekijken welke pensioenregelingen u heeft via uw (voormalig en/of huidige) werkgever(s)
  • Samen stellen we vast welke eigen privévoorzieningen u tot nu toe getroffen
  • We nemen een financiële foto van uw huidige én toekomstige gewenste situatie

De drie pijlers van de Nederlandse oudedagsvoorziening

De Nederlandse oudedagsvoorziening bestaat uit drie onderdelen: de AOW, pensioen opgebouwd via uw werkgever en eventuele privévoorzieningen. Hoe ziet uw situatie er straks uit en wat kunt u nu doen om het voor later beter geregeld te hebben?

Eerste pijler: AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond heeft bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd recht op AOW.

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1960? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar. Kijk ieder jaar in januari wat uw AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

Als Nederlanders steeds ouder worden, stijgt de pensioenleeftijd ook mee. Op de site van de SVB kunt u berekenen wat de AOW-gerechtigde leeftijd van uzelf is.

Tweede pijler: Werknemerspensioen

Een groot gedeelte van de werknemers bouwt pensioen op via de werkgever. Dit 2de pijler pensioen, ook wel werknemerspensioen genoemd, is onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. Als u meedoet aan een pensioenregeling betaalt uw werkgever een premie aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een verzekeraar. Vaak betaalt u zelf ook mee aan de opbouw van uw pensioen. Zo zetten de werkgever en de werknemer geld opzij voor een ouderdomspensioen. Dit pensioen ontvangt u vanaf de pensioendatum en krijgt u bovenop het bedrag dat u aan AOW ontvangt.

Uw werkgever laat u bij uw indiensttreding weten of er een pensioenregeling is. Als er een regeling is, krijgt u binnen drie maanden van de pensioenuitvoerder (het pensioenfonds of de verzekeraar) bericht over de inhoud van de pensioenregeling. Als er dingen onduidelijk zijn, vraag de pensioenuitvoerder dan om meer uitleg.

Derde pijler: Eigen getroffen privévoorzieningen

Dit is uw eigen getroffen privévoorziening. Producten zoals lijfrentes, levensverzekeringen en banksparen vallen hieronder. Deze producten zijn er voor bedoeld om ontstane tekorten te repareren door bijvoorbeeld echtscheiding, verandering van baan, het niet verblijven in Nederland of gewoonweg het niet deelnemen aan het arbeidsproces.

Zelfstandigen en ondernemers zijn volledig aangewezen op pensioenopbouw in de derde pijler. Voor veel mensen betekent alleen een AOW en een werknemerspensioen een inkomensachteruitgang op pensioendatum.

Mogen wij u helpen bij het het inzicht geven in uw financiële situatie?

Klik op de knop hiernaast om uw gratis kennismakingsgesprek in te plannen!

Inloggen Mijn Digimap Scherm delen