Hypotheken

Bent u een starter op de huizenmarkt? Of misschien gaat u binnenkort verhuizen? Vergeet niet om op tijd na te denken over uw hypotheek! Bij Van Zessen bent u verzekerd van verstandig en onafhankelijk advies. Samen bekijken we wat het beste is voor uw situatie.

Onze werkwijze

Wat komt er kijken bij het regelen van uw hypotheek?

Op dit moment wilt u een woning kopen of uw huidige hypotheek oversluiten en bent u uiteraard op zoek naar het beste hypotheekadvies. Middels ons handige stappenplan ziet u hoe het volledige traject bij Van Zessen verloopt.

Stap 1:

Telefonische kennismaking

Nadat u uw gegevens heeft achtergelaten via ons contactformulier, nemen we zo snel mogelijk contact op om een (gratis) oriënterend gesprek in te plannen. Uiteraard kunt u ons ook tijdens kantooruren bellen. Dit mag u verwachten tijdens de telefonische intake:

 • U kunt aangeven waarin we u van dienst kunnen zijn en wat uw wensen zijn.
 • We gaan dieper in op deze wensen en vertellen u waar u in uw specifieke situatie rekening mee kunt houden.
 • We leggen onze werkwijze uit en maken een afspraak met u op een tijdstip dat u het schikt.
 • Als u al akkoord heeft op een nieuwe woning, dan schakelen we desgewenst direct een bouwkundige keuring en/of een taxateur in. We hebben een groot landelijk netwerk.
 • Om ons goed op het adviesgesprek voor te kunnen bereiden, maken we voor u een op maat gesneden checklist in MijnDigimap met alle benodigde gegevens.

Stap 2:

Documenten aanleveren

Om uw gesprek en de acceptatie van uw hypotheek zo vlot mogelijk te laten verlopen, bereiden wij ons graag goed voor. U kunt ons hierbij helpen door de gevraagde informatie ten minste 3 werkdagen voor het gesprek aan te leveren via MijnDigimap. Dit is een beveiligde en persoonlijke omgeving om documenten digitaal te verzamelen. Hierin staan handige tips zodat u de hypotheekdocumenten in één keer goed kunt aanleveren.

Er vindt hierna intern bij ons een verkorte check plaats of de documenten correct zijn aangeleverd. Het doel van deze verkorte check is om eenvoudige en veel voorkomende “foutjes” eruit te halen en zo de kans op een snelle goedkeuring van de hypotheek te vergroten.

Stap 3:

Het oriënterend gesprek bij ons op kantoor of via videobellen

Tijdens dit gesprek:

 • Willen wij graag weten wie u bent, wat uw doelen en wat uw verwachtingen zijn.
 • Vragen wij of u zich kunt vinden in onze werkwijze en tarieven.
 • Bepalen we wat de uiteindelijke financieringsbehoefte is.
 • Vergelijken wij de rente en voorwaarden van verschillende hypotheekverstrekkers.
 • Geven we informatie over verschillende hypotheekconstructies.
 • Berekenen we exact wat uw nieuwe netto en bruto maandlasten zijn.
 • Ontvangt u onze opdracht tot dienstverlening. Hierin staan onze werkzaamheden en de kosten voor ons advies. Onze tarieven zijn ook besproken tijdens de telefonische afspraak.
 • Na ons gesprek ontvangt u de gemaakte vergelijkingen binnen uw MijnDigimap omgeving.

Stap 4:

De analyse- en adviesfase

 • Na het ontvangen van de opdracht en de reactie op de gemaakte vergelijkingen gaan we aan de slag. Eerst verwoorden we alles duidelijk in een financieel plan waarin alle mogelijkheden zijn toegelicht. Tevens ontvangt u handige informatie waarover u gaande weg het traject vragen zou kunnen hebben. Verder geven wij inzage in scenario’s zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering.
 • Hierna helpen we u graag met alle vragen die u nog heeft!
 • Verder adviseren we u over voorwaarden die in uw specifieke situatie van belang zijn en helpen we bij het maken van de juiste keuzes.
 • Zodra er geen vragen meer zijn gaan we alle besproken opties vastleggen in het uiteindelijke adviesrapport.

Stap 5:

Aanvragen renteaanbod

 • Wij vragen de hypotheekofferte van uw keuze aan. Dit heet het renteaanbod.
 • Indien een taxatie noodzakelijk is, dan kunt u die via ons aanvragen. Vaak hebben we de taxatie al eerder voor u aangevraagd (voorafgaand aan het adviesgesprek).
 • Vaak is het verplicht of gewenst om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wij vergelijken de verschillende aanbieders en begeleiden u bij het afsluiten van de meest gunstige verzekering, afgestemd op uw situatie.
 • U ontvangt van ons een uitgebreid adviesrapport met daarin o.a. de conclusies van de inventarisatie, de analyse en het advies.
 • Zo snel mogelijk ontvangt u een renteaanbod (hypotheekofferte). Hoe lang dit duurt, hangt af van de gekozen hypotheekverstrekker. In de offerte staan onder andere de hypotheekvorm, het hypotheekbedrag, het rentepercentage, uw maandbedrag, de rentevaste periode en de voorwaarden.
 • Wij maken een (online) afspraak om het renteaanbod met u door te nemen.

Als het renteaanbod aansluit op uw wensen, kunt u deze tekenen en uploaden in uw MijnDigimap.

Stap 6:

Acceptatie en definitief aanbod geldverstrekker

 • Nadat we alle benodigde documenten van u hebben ontvangen gaan we deze uitgebreid controleren op juistheid.
 • Mochten er aanvullende documenten nodig zijn, dan worden deze gelijk opgevraagd. Dit is tevens te volgen in de MijnDigimap. Voor een snellere acceptatie van uw hypotheek leveren wij alle documenten in één keer correct en volledig aan bij de geldverstrekker.
 • Heeft u een woning aangekocht dan is het belangrijk dat de termijn van uw financieringsvoorbehoud pas verloopt nadat u het definitieve akkoord van de geldverstrekker heeft ontvangen.
 • Gaat u oversluiten? Dan is het belangrijk dat u op tijd een definitieve aflosnota opvraagt bij de huidige geldverstrekker in verband met een opzegtermijn.
 • Wanneer alle gevraagde documenten door de geldverstrekker positief beoordeeld zijn heeft u een finaal akkoord en ontvangt u het bindend aanbod. Dit aanbod is bindend voor de geldverstrekker binnen de aangegeven termijn. Nadat u deze getekend retour heeft gestuurd, is uw hypotheek rond. De stukken worden verstuurd naar de notaris en u kunt nu een afspraak maken. Uiteraard houden we u op de hoogte. *
 • Het bindend aanbod is niet onbeperkt geldig. De geldigheid is terug te vinden in de offerte. Binnen deze termijn moet de hypotheekakte bij de notaris getekend zijn.
 • Dient er een bankgarantie gesteld te worden? Dan kunnen wij dit voor u verzorgen.
 • Verder kunnen wij u helpen met het regelen van uw woonhuis-, inboedel- en al uw overige verzekeringen. Tevens worden deze jaarlijks door ons gecontroleerd en ontvang u een handige app, waardoor u altijd uw verzekering op zak heeft. Dit is wel zo handig!

*: Het tekenen van het bindend aanbod is bij sommige geldverstrekkers (zoals Aegon) niet meer nodig.

Stap 7:

Naar de notaris

 • Voor het passeren vragen wij de concept akten op bij de notaris en worden deze door ons op bepaalde punten gecontroleerd. Het is goed deze zelf ook grondig door te lopen.
 • Worden er eigen middelen ingebracht? Op de nota van afrekening ziet u staan wanneer dit geld uiterlijk op de rekening van de notaris moet staan.
 • Heeft u een verbouwing meegefinancierd? Dan zal de hypotheekverstrekker hiervoor meestal een bouwdepot openen. Het bouwdepot wordt niet overgemaakt naar de notaris, maar juist achtergehouden door de geldverstrekker. Hierdoor kan er een controle uitgeoefend worden op de verbouwing waar in eerste instantie rekening mee is gehouden. De geldverstrekker zal een uitleg sturen over het gebruik van het bouwdepot.

Als laatste tekent u bij de notaris de leverings- en hypotheekakte en is de financiering geregeld!

Lening in beheer door de geldverstrekker

Na het passeren van de akte bij de notaris zal de geldverstrekker de hypotheek in beheer nemen. Dit in beheer nemen duurt ongeveer 10 tot 15 werkdagen. De automatische incasso van de hypotheeklasten worden daarmee in gang gezet. De hypotheekrente betaalt u altijd maandelijks achteraf. De eerste incasso door de geldverstrekker vindt doorgaans pas plaats wanneer de eerste volledige kalendermaand is verstreken nadat u bij de notaris bent geweest. Hierdoor wijkt het eerste incassobedrag vaak af van de maandbedragen uit de hypotheekofferte. De premie van een eventuele levensverzekering betaalt u aan het begin van de maand vooraf.

Omdat er kosten zijn gemaakt voor het verkrijgen van een financiering kunt u deze (deels) opgeven bij de aangifte over dit jaar bij de belastingdienst.

En nu… uw hypotheek onderhouden

Een hypotheek sluit u voor een langere periode af. Het kan zijn dat u zich tijdens deze periode afvraagt of het interessant is om extra af te lossen of het mogelijk om die verbouwing te realiseren? Ook kan uw gezinssituatie veranderen, waardoor de woning te klein geworden is en u wilt doorstromen. Tijdens de gehele periode staan wij klaar voor u met raad en daad. Informeer hiervoor naar ons hypotheek abonnement.

Inloggen Mijn Digimap Scherm delen