Hypotheekvormen

Annuïteitenhypotheek

Maar wat is nu precies een annuïteitenhypotheek? Dat is een hypotheek waarbij u elke maand een vast bedrag betaalt, bestaande uit een stuk aflossing en een stuk rente. Omdat u maandelijks een gedeelte aflost, wordt uw schuld iedere maand een klein stukje lager. Daarom hoeft u iedere maand iets minder rente te betalen. In het begin van de looptijd betaalt u dus vooral veel rente en een klein deel aflossing. Tegen het einde van de looptijd betaalt u juist een klein deel rente en een groot gedeelte aflossing. Doordat u steeds minder rente betaalt, wordt het belastingvoordeel steeds minder. Met als gevolg dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen.

Kenmerken annuïteitenhypotheek

 • Tijdens de looptijd betaalt u
  – rente (over de resterende geldlening)
  – aflossing
 • Door de aflossing wordt uw hypotheekschuld steeds kleiner
 • Aan het einde van de looptijd heeft u de geldlening volledig afgelost
 • Vaste bruto maandlasten (steeds meer aflossing en minder rente)
 • Door maandelijkse aflossing, betaalt u minder hypotheekrente. Hierdoor een stijgende netto maandlast

Voordelen annuïteitenhypotheek

 • Zekerheid over aflossing, u lost direct af op uw lening
 • Vooral in het begin lagere netto maandlasten dankzij fiscaal voordeel

Lineaire hypotheek

Deze hypotheekvorm lijkt op een annuïtaire hypotheek met één belangrijk verschil; de maandlast daalt gedurende de looptijd. Kenmerk van een lineaire hypotheek is dat de aflossing gedurende de looptijd gelijk blijft. Daardoor betaalt u steeds minder rente en wordt het belastingvoordeel steeds minder, met als gevolg dat uw bruto en netto maandlasten geleidelijk zullen dalen.

Kenmerken lineaire hypotheek

 • Tijdens de looptijd betaalt u
  – rente (over de resterende geldlening)
  – aflossing
 • U betaalt maandelijks een vast bedrag aan aflossing
 • Aan het einde van de looptijd heeft u de geldlening volledig afgelost
 • Omdat de hypotheekschuld daalt, betaalt u steeds minder rente

Voordelen lineaire hypotheek

 • Steeds lagere bruto en netto maandlasten
 • Aan het einde van de looptijd geen schuld meer

Spaarhypotheek

U spaart binnen de kapitaalverzekering met een rendement dat gelijk is aan het rentetarief dat u betaalt voor uw hypotheek. Een belangrijk voordeel hiervan is de ingebouwde rentedempende werking in geval van rentewijzigingen. Stijgt de hypotheekrente, dan daalt de verzekeringspremie. De rente over het spaarkapitaal stijgt namelijk mee met de hypotheekrente. Geldverstrekkers hanteren hier namelijk het principe dat hun spaarrentepercentage even hoog is als uw hypotheekrentepercentage. Bij een hogere rentevergoeding is dan minder premie nodig om het benodigde aflossingskapitaal bijeen te sparen. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: daalt de hypotheekrente, dan stijgt de verzekeringspremie. U hebt bovendien zekerheid over de hoogte van het eindkapitaal.

Kenmerken spaarhypotheek

 • Tijdens de looptijd
  – betaalt u rente (over de geldlening)
  – betaalt u premie (in de levensverzekering)
 • Indien u voldoet aan de fiscale voorwaarden, spaart u op een gunstige manier een gegarandeerd bedrag bij elkaar
 • De spaarrente is gelijk aan de hypotheekrente
 • Overlijdensrisico is meeverzekerd
 • Met het opgebouwde bedrag lost u de lening aan het einde van de looptijd in één keer af
 • Vaste bruto maandlasten tijdens de rentevaste periode

Voordelen spaarhypotheek

 • Zekerheid over aflossing
 • Optimaal belastingvoordeel, indien u voldoet aan de fiscale voorwaarden
 • Mogelijkheid om belastingvrij uw huidige verzekering in te brengen

Levenhypotheek

Een levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niet aflost maar periodiek premie inlegt in een kapitaalverzekering. Vaak is een gedeelte (60%) van het doelkapitaal gegarandeerd. Het meerdere dient door een winstdeling van de betreffende maatschappij bij elkaar gespaard te worden. Hierdoor is het bereiken van het gewenste doelkapitaal dus onzeker. Deze kapitaalverzekering komt tot uitkering aan het einde van de looptijd zodat de lening geheel of gedeeltelijk afgelost wordt. Doordat er periodiek niet wordt afgelost, wijzigen de rentelast en dus ook hypotheekrenteaftrek niet tijdens de looptijd.

Kenmerken

 • Tijdens de looptijd betaalt u
  – rente (over de geldlening)
  – premie (voor de levensverzekering)
 • U lost de hypotheek (deels) af met de uitkering uit de levensverzekering

Voordelen

 • Optimale hypotheekrenteaftrek
 • Vrije keuze in waar u de levensverzekering afsluit
 • Een lopende levensverzekering gebruiken is mogelijk mits voldaan is aan de voorwaardenrestschuld kunt blijven zitten.

Let op

Via uw verzekering bouwt u waarde op. Dat gebeurt met de opbrengsten van de betaalde premies. De einduitkering kan meer of minder zijn dan het bedrag van uw lening. Dat betekent dat u met een restschuld kunt blijven zitten.

Beleggingshypotheek

Bij de beleggingshypotheek belegt u de periodieke verzekeringspremie en bouwt u daarmee een kapitaal op voor de aflossing van een hypothecaire lening. Omdat u belegt, hebt u geen zekerheid over de eindwaarde aan het einde van de looptijd. De beleggingsopbrengst kan zowel hoger als lager zijn dan verwacht.

Kenmerken

 • Tijdens de looptijd betaalt u- rente (over de geldlening)- premie (voor de levensverzekering)
 • U lost de hypotheek (deels) af met de uitkering uit de levensverzekering

Voordelen

 • Optimale hypotheekrenteaftrek
 • Vrije keuze in waar u de levensverzekering afsluit
 • Een lopende levensverzekering gebruiken is mogelijk mits voldaan is aan de voorwaarden

Let op

De einduitkering van de beleggingsrekening kan meer of minder zijn dan het bedrag van uw lening. Want naast kans op koerswinst is er ook kans op verlies. Dat betekent dat u met een restschuld kunt blijven zitten.

Hybride hypotheek

Deze hypotheekvorm is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. U bepaalt zelf met welk deel van de verzekeringspremie u spaart en welk deel u belegt. Dit heeft als voordeel dat als het goed gaat op de beurs, hiervan geprofiteerd kan worden door te sparen via beleggingen. Als het minder gaat, dan kan worden gekozen voor de zekerheid van de spaarhypotheek.

Kenmerken

 • Tijdens de looptijd betaalt u
  – rente (over de geldlening)
  – premie (voor de levensverzekering)
 • U lost de hypotheek (deels) af met de uitkering uit de levensverzekering

Voordelen

 • Optimale hypotheekrenteaftrek
 • Vrije keuze in waar u de levensverzekering afsluit
 • Een lopende levensverzekering gebruiken is mogelijk mits voldaan is aan de voorwaarden

Let op

Via uw verzekering bouwt u waarde op. Dat gebeurt met de opbrengsten van de betaalde premies. Door het eventuele beleggingscomponent in deze verzekering kan de einduitkering meer of minder zijn dan het bedrag van uw lening. Dat betekent dat u met een restschuld kunt blijven zitten.

Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al. Bij deze hypotheekvorm lost u niet af waardoor u een lagere maandlast hebt. U betaalt namelijk uitsluitend rente en geen inleg of premie voor het opbouwen van vermogen. Het nadeel is dat de hypotheek niet is afgedekt met aflossing of een verzekering. In een aantal situaties is dit een prima hypotheekvorm bijvoorbeeld als de waarde van de woning ruimschoots toereikend is.

Om de risico’s te beperken, mag de aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 50% van de vrije verkoopwaarde van de woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan moet u nog een hypotheek afsluiten waarbij u wel aflost of kapitaal opbouwt.

Kenmerken aflossingsvrije hypotheek

 • Tijdens de looptijd betaalt u alleen rente (over de geldlening)
 • De hypotheekschuld blijft de hele looptijd gelijk, u lost niets af
 • U bouwt geen vermogen op met een Aflossingsvrije hypotheek
 • U betaalt de hypotheekschuld in één keer terug aan het einde van de looptijd
 • U mag maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij financieren

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • Een laag maandbedrag
 • Optimale hypotheekrenteaftrek

Krediethypotheek

Met een krediethypotheek kunt u extra geld lenen tegen een aantrekkelijke (hypotheek)rente. Bij deze hypotheekvorm krijgt u de vrijheid om binnen bepaalde grenzen extra geld op te nemen uit uw hypotheek. U betaalt slechts rente over het bedrag dat u opneemt. U kunt op ieder door u gewenst moment opnemen en weer aflossen. Hiermee creëert u extra financiële ruimte om uw huis in te richten of voor onverwachte uitgaven. U kunt deze hypotheek bijvoorbeeld sluiten als de waarde van de woning hoger is dan uw hypotheek. Een krediethypotheek kan interessant zijn voor bestaande huizenbezitters met een overwaarde op hun woning en de behoefte aan extra geld.

Kenmerken krediethypotheek

 • Tijdens de looptijd betaalt u alleen rente (over de geldlening)
 • De hypotheekschuld blijft de hele looptijd gelijk, u lost niets af
 • U bouwt geen vermogen op met een krediethypotheek
 • U betaalt de hypotheekschuld in één keer terug aan het einde van de looptijd

Voordelen krediethypotheek

 • Vrijheid wanneer u een krediet nodig heeft
 • Gebruikt u deze voor de woning dan is deze in beginsel aftrekbaar

Bankspaarhypotheek (spaarrekening eigen woning)

Deze hypotheekvorm wordt ook wel ‘banksparen’ genoemd. U lost niets af gedurende de looptijd, hierdoor blijft bij een ongewijzigde hypotheekrente het maandbedrag blijft gelijk. U heeft maximale belastingaftrek. Daarnaast sluit u een spaarrekening af. Iedere maand legt u een spaarbedrag in, waarover u een vergoeding krijgt. Deze vergoeding is gelijk aan de hypotheekrente. Aan het einde van de looptijd heeft u precies voldoende om de hypotheek af te lossen. Er is geen overlijdensrisicodekking ingebouwd. Deze kunt u wel los afsluiten.

Kenmerken bankspaarhypotheek

 • Tijdens de looptijd
  – betaalt u rente (over de geldlening)
  – spaart u (op de bankspaarrekening)
 • Indien u voldoet aan de fiscale voorwaarden, spaart u op een gunstige manier een gegarandeerd bedrag bij elkaar
 • De spaarrente is gelijk aan de hypotheekrente
 • Overlijdensrisico dient u apart te verzekeren
 • Met het opgebouwde bedrag lost u de lening aan het einde van de looptijd in één keer af
 • Vaste bruto maandlasten tijdens de rentevaste periode

Voordelen bankspaarhypotheek

 • Zekerheid over aflossing
 • Optimaal belastingvoordeel, indien u voldoet aan de fiscale voorwaarden
 • Mogelijkheid om belastingvrij uw huidige verzekering of spaarrekening

Overbruggingshypotheek

U heeft een nieuwe woning gekocht terwijl uw oude woning nog niet verkocht is. Om dit te financieren bestaat er de overbruggingshypotheek. Dit is een tijdelijke hypotheek waarmee u de periode kunt ‘overbruggen’ totdat uw oude woning is verkocht.

Deze hypotheek is speciaal bedoeld om de verwachte overwaarde in uw huidige huis alvast te benutten bij de financiering voor de aankoop van uw nieuwe woning. Ook kunt u mogelijk gedurende een periode van maximaal twee jaar de dubbele maandlasten die u dan heeft financieren. Belangrijke voorwaarde voor de overbruggingshypotheek is dat de nieuwe hypotheek voor de aankoop van uw nieuwe huis bij dezelfde geldverstrekker loopt. Omdat iedere situatie anders is, is ook iedere overbruggingshypotheek anders. Van Zessen Financiële Diensten kijkt samen met u naar de oplossing die het beste bij u past.

Let op: na verhuizing heeft u voor uw oude woning een beperkte periode recht op hypotheekrenteaftrek. Voorwaarde is wel dat uw oude woning leeg te koop staat.

Met de gerealiseerde verkoopopbrengst van uw oude woning wordt de overbruggingshypotheek afgelost. Het risico van een overbruggingshypotheek is hoger dan bij een andere hypotheek. U loopt namelijk het risico dat de verkoop niet of niet snel lukt en u langer met dubbele rentelasten zit. En als u uw oude woning voor een lagere prijs verkoopt dan verwacht, houdt u een schuld over.

Een overbruggingshypotheek is dan ook altijd maatwerk.