Pensioenen

De Nederlandse oudedagsvoorziening bestaat uit 3 pijlers:

AOW, pensioen opgebouwd via uw werkgever en eventuele privé voorzieningen.

1ste pijler:

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond heeft bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd recht op AOW.

In 2020 ligt de AOW-leeftijd nog op 66 jaar plus 4 maanden. In 2022 wordt het 66 jaar plus 7 maanden en in 2023 wordt dit 66 jaar plus 10 maanden. De pensioenleeftijd zal in 2024 uiteindelijk naar 67 jaar gaan. Daarna wordt de leeftijd weer afgestemd op de gemiddelde levensverwachting. Als Nederlanders steeds ouder worden, stijgt de pensioenleeftijd ook mee. Op de site van de SVB kunt u berekenen wat de AOW-gerechtigde leeftijd van uzelf is.

2de pijler:

Ruim 90 procent van de werknemers bouwt pensioen op via de werkgever. Dit 2de pijler pensioen, ook wel werknemerspensioen genoemd, is onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. Wanneer een werkgever een pensioenregeling aanbiedt, bent u bijna altijd verplicht daar aan deel te nemen.

Uw werkgever laat u bij uw indiensttreding weten of er een pensioenregeling is. Als er een regeling is, krijgt u binnen drie maanden van de pensioenuitvoerder (het pensioenfonds of de verzekeraar) bericht over de inhoud van de pensioenregeling. Als er dingen onduidelijk zijn, vraag de pensioenuitvoerder dan om meer uitleg.

3de pijler:

Dit is uw eigen getroffen privé voorziening. Producten zoals lijfrentes, levensverzekeringen en banksparen vallen hieronder. Deze producten zijn er voor bedoeld om ontstane tekorten te repareren door bijvoorbeeld echtscheiding, verandering van baan, het niet verblijven in Nederland of gewoonweg het niet deelnemen aan het arbeidsproces.

Zelfstandigen en ondernemers zijn volledig aangewezen op pensioenopbouw in de derde pijler.

Voor veel mensen betekent alleen een AOW en een werknemerspensioen een inkomensachteruitgang op pensioendatum.

Daarbij loopt ook u het risico dat u door een vroegtijdig overlijden uw pensioen niet gaat redden, wat is dan het inkomen voor uw nabestaanden? Kunnen zij bijvoorbeeld nog in de woning blijven wonen? En wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt?

Wilt u meer weten over onze werkwijze of wilt u advies over uw pensioen?

Contact

Pensioen