Onze kwaliteitswaarborgen

Kennis en kwaliteit

Deskundigheid en kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij investeren daarom continu in de kennis van onze medewerkers en de kwaliteit van onze organisatie. Wij zijn aangesloten bij verschillende keurmerk- en kwaliteitsorganisaties die hoge eisen stellen aan onze dienstverlening.

Deze kwaliteitswaarborgen geven u als klant de zekerheid dat u een deskundige, ervaren adviseur heeft die u kan voorzien van een hoogwaardig advies. Om deze hoge kwaliteit vast te houden volgen wij continu permanente educatie over alle aspecten van financiële dienstverlening. Daarnaast zijn we verplicht jaarlijks persoonlijke educatiepunten te halen op verschillende vakgebieden om onze diploma’s en certificaten te behouden.

download (1)Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Van Zessen Financiële Diensten, kortweg “VZFD” heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, voor het uitoefenen van ons bedrijf. De AFM houdt toezicht op deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en zorgplicht naar onze klanten. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Verder beschikken wij over de vereiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering en kunt u er als klant zeker van zijn dat wij als kantoor de juiste gedragscode hanteren in onze contacten.

kifidKlachteninstituut Verzekeringen

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). www.kifid.nl

Erkend Financieel Adviseur
De SEH (Stichting Erkend Hypotheekadviseur) is opgericht in 1998 en stelt zich ten doel, ten behoeve van een goed advies aan de consument, de voorwaarden voor de financieel adviseur te scheppen om zijn vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen. De stichting bewaakt de kwaliteit van 8.000 Erkend Financieel Adviseurs die bij de SEH zijn aangesloten. De aangesloten adviseurs zijn door hun opleiding en ervaring bewezen deskundig en worden jaarlijks bijgeschoold middels permanente educatie. Ook informeert SEH de Erkend adviseurs voortdurend over relevante ontwikkelingen op hun vakgebied en heeft zij een beroepscode met gedragsregels opgesteld waaraan een integere en deskundige Erkend Financieel adviseur moet voldoen. www.seh.nl

 

NVHP-logo planner


Erkend Hypothecair Planner
De Erkend Hypothecair Planner inventariseert uw persoonlijke situatie, wensen en toekomstplannen. De aandacht voor uw wensen op lange termijn is van groot belang bij de keuzes die u nu maakt. Daarom maakt uw hypothecair planner een prognose van uw financiële situatie op langere termijn. Hij maakt hierbij gebruik van professionele planningssoftware. Daarnaast moet de Hypothecair Planner jaarlijks voldoen aan strenge opleidingseisen en actuele vakkennis. Er zijn circa 1.100 Erkend Hypothecair Planners in Nederland. www.hypothecairplanner.nl

img-opleiding
Register Private Life Planner
De opleiding Private Life Planning (PLP) is een beroepsopleiding in ‘excellente advisering’ die met EQ-vaardigheden voortbouwt op de vakinhoudelijke achtergrond van de financiële professional. De opleiding PLP is een op de Nederlandse markt aangepaste variant van Financial Life Planning en integreert de volgende vaardigheden: communiceren, life planning, coaching, counselling, onderhandelen en mediation.
www.privatelifeplanning.nl