Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht het toch zo zijn dat u ontevreden bent over de diensten die wij hebben geleverd, dan horen we dat natuurlijk graag. Als uw ontevredenheid of klacht niet naar volledige tevredenheid door uw eigen adviseur is opgelost, dan kunt u de klacht sturen naar klacht@vzfd.nl t.a.v. de directie. Zet in het onderwerp duidelijk dat het een klacht betreft.

Onze klachtenprocedure is als volgt:

1. Na ontvangst van de klacht versturen wij binnen 2 werkdagen een officiële ontvangstbevestiging per e-mail. De klacht wordt bij ons in het interne klachtenregister geregistreerd. U kunt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

2. Wordt de aan u bevestigde termijn niet gehaald door onvoorziene omstandigheden, dan wordt u aangeschreven met de nieuwe termijn waarin een reactie verwacht mag worden.

3. Klachten worden altijd door de directie behandeld.

4. Meestal zoeken wij eerst telefonisch contact met u. Samen met u onderzoeken we hoe we de ontevredenheid en eventuele schade kunnen wegnemen. Vervolgens reageren we per e-mail met daarin een inhoudelijke reactie.

Mocht u met de uitkomst toch niet tevreden zijn, dan kunt u bij het Kifid een klacht indienen nadat u bij Van Zessen Financiële Diensten de klachtenprocedure hebt doorlopen.