Onze werkwijze

Onze dienstverlening is onderverdeeld in vijf stappen.

Stap 1: Kennismaking

In het eerste vrijblijvende oriëntatiegesprek maakt u kennis met Van Zessen Financiële Diensten en de werkwijze.
Wij beginnen ons advies met op hoofdlijnen het inventariseren van uw doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring en uw financiële positie.

Zodanig dat wij als kantoor kunnen bepalen of wij u voldoende zorgvuldig kunnen adviseren. Tegelijkertijd zullen wij u informeren over onze dienstverlening en de kosten die hierbij horen.

Het is aan te raden om u voor te bereiden op het eerste gesprek. U doet dit door financiële gegevens paraat te hebben die relevant zijn en uw vragen op papier te zetten zodat u deze niet vergeet. Binnen ons kantoor heeft u één vast aanspreekpunt die volledig op de hoogte is van uw financiële situatie.

Stap 2: Beeldvorming

In deze fase gaan we verder met inventariseren. De informatie die we van u hebben gekregen wordt gecontroleerd door vervolgvragen te stellen en u bewust keuzes te laten maken aan de hand van concrete voorbeeldsituaties. Door de risicobereidheid, doelstellingen, kennis, ervaring en financiële positie van u te bespreken en vooral ook de spanningen daartussen, kunnen wij u helpen bij het prioriteren van uw doelstellingen en u confronteren met de consequenties van bepaalde keuzes en uitgangspunten.

Als u elders advies heeft gekregen en behoefte hebt aan een second opinion, bent u bij ons ook aan het juiste adres.

Stap 3: Oplossing

In de daaropvolgende fase van de oplossing wordt het gekregen klantbeeld geanalyseerd, dat wil zeggen het beoordelen en afzetten tegen mogelijke oplossingen en dit transformeren tot een passend advies. Dit advies presenteren we vervolgens aan u. Dit is meteen een moment om te verifiëren of wij een goed beeld hebben van u als klant. Wij formuleren het advies zo dat u begrijpt hoe het advies aansluit op uw doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid. Vervolgens motiveren wij het advies.

De benodigde informatie en het klantbeeld met de gegevens over de geadviseerde oplossing worden hierna geregistreerd door middel van een persoonlijk financieel overzicht. U ontvangt dit overzicht en kunt vervolgens (meteen of op een later moment) het advies evalueren en besluiten om het advies wel of niet op te volgen.

Stap 4: Bemiddeling

U kunt ervoor kiezen om het advies te laten uitvoeren door een andere bemiddelaar of aanbieder. Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling(en) verzorgen. Dit met als doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze door de bank
en/of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5: Nazorg

Wij begeleiden u na aanschaf van het door u gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij u bij wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in dit product (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening, etc.) Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering.

Ook in die situaties staan wij u zo goed mogelijk bij in de contacten met de betreffende financiële instelling.

Nazorg is ingeregeld via een serviceabonnement. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.