Uw huidige situatie

Hypotheek voor starters

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de woningmarkt te reguleren.

Een daarvan is dat de hypotheekrente aftrekbaar blijft, maar vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

Hieraan voldoen in het bijzonder annuïtaire en lineaire leningen. Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op aftrek. Ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar.

U bezit een woning (en bent niet van plan om te gaan verhuizen)

• U hoeft zicht geen zorgen te maken, uw hypotheekrenteaftrek blijft voor bestaande leningen onveranderd. Er verandert ook niets aan spaar-/ en verzekeringsproducten die verpand zijn aan uw hypotheek;

• Wanneer u uw bestaande hypotheek wenst over te sluiten (bijv. naar een andere geldverstrekker) verandert er, zolang er geen extra bedrag wordt bijgeleend, niets;

• Wanneer u uw bestaande hypotheek wenst te verhogen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, geldt voor het verhoogde bedrag dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar, ten minste volgens een annuïtair schema en volledig wordt afgelost.

U bezit een woning en koopt een nieuw huis

• Wanneer u uw bestaande hypotheek wenst over te sluiten, verandert er in eerste instantie niets, zolang de hoogte van de hypotheek gelijk blijft (dit geldt ook bij een overstap naar andere geldverstrekkers);

• Wanneer u uw bestaande hypotheek wenst te verhogen, geldt voor het verhoogde bedrag dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar, ten minste volgens een annuïtair schema en volledig wordt afgelost;

• Eventuele dubbele hypotheekrenteaftrek voor de bestaande woning die te koop staat en de nieuw aangekochte woning blijft mogelijk. De woning die te koop staat, mag u als eigen woning opgeven gedurende maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten;

• De overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de koopprijs van de woning;

• Bent u genoodzaakt uw huidige woning met een verlies te verkopen, dan spreekt men van een restschuld. Bij restschulden die zijn ontstaan bij de verkoop van uw woning vanaf 29 oktober 2012 geldt dat u de restschuld mee mag financieren in uw nieuwe hypotheek. De duur van deze aftrekmogelijkheid is gesteld op 10 jaar. De termijn geldt voor restschulden die uiterlijk zijn ontstaan op 31 december 2017;

• Vanaf 1 januari 2016 mag de maximale omvang van de hypotheek niet hoger zijn dan 102% van de marktwaarde van de woning. Dit bedrag wordt jaarlijks verlaagd met 1% en vanaf 2018 mag de maximale omvang van de hypotheek niet meer hoger mag zijn dan de marktwaarde van de woning (100%).